Slimme meetoplossingen voor duurzamer werken

Duurzaamheid is topprioriteit in Nederland. Veel energiebronnen zijn immers schaars en milieubelastend. Hoe gaan we zorgvuldiger om met energie? Bedrijven sturen op minder verbruik en wekken steeds vaker lokaal energie op. Kenter ondersteunt met slimme meetoplossingen.

Gericht sturen op energieverbruik begint bij goede informatie. Daarom wilt u betrouwbare data over verbruik en opwekken van energie. Op maat. Want het maandverbruik op uw hoofdaansluiting geeft te weinig houvast. U wilt weten op welke tijden en plekken binnen uw bedrijf u het meest verbruikt. Wij bieden hiervoor de slimme meetoplossingen. U kunt zo bijvoorbeeld real time het verbruik monitoren en bijsturen. Of met een doordacht sensorplan het verbruik op verschillende plekken volgen. Zo ontdekt u snel de belangrijkste energieslurpers.

Nederland is op weg naar een duurzame samenleving. Wij hebben de expertise in huis om daar aan bij te dragen. Samen met u maken we het waar.

Een stap verder in duurzaamheid

Gaat u een stap verder in duurzaamheid? Dan zijn wij ook graag uw partner. Bijvoorbeeld als u zelf – of samen met anderen – duurzame energie wilt opwekken. Er ontstaan dan nieuwe energiestromen die u goed wilt monitoren. Bijvoorbeeld om onderling te kunnen verrekenen. Of voor meetrapporten op basis waarvan u subsidie ontvangt. Wij hebben hiervoor de expertise in huis, en delen die graag.

Aanbieding

Verduurzamings pakket

Met de Kenter-meetdiensten kunt u snel en gemakkelijk beginnen met het verduurzamen van uw bedrijf.

  • Meten: Meetdienst Elektriciteit / Meetdienst Gas
  • Data: Tussenmeters
  • Inzicht: Meetdata.nl