De energiemarkt, wie helpt u waarmee?

In de energiemarkt zijn veel verschillende partijen actief. Deze partijen vervullen elk een eigen functie binnen de markt. Kenter is erkend meetbedrijf, daarnaast heeft u ook te maken met een netbeheerder en leverancier. Wie is eigenlijk waar verantwoordelijk voor?

Verschillende partijen

Vroeger bestond de energiewereld uit bedrijven, die zowel energie leverden als de energienetten beheerden. De Elektriciteitswet (1998) en de Gaswet (2000) veranderden dit:  het beheer van de energienetten en de levering van energie werden gescheiden. Zo ontstond voor klanten vrije keuze van een energieleverancier.

Voor het meten van energie is in de wet bepaald dat dit door een onafhankelijke derde partij wordt uitgevoerd: een meetbedrijf. Een meetbedrijf moet hiervoor officieel worden erkend. Voor kleinverbruikers is de netbeheerder het meetbedrijf. Een grootverbruiker is wettelijk verplicht om een meetdienst af te sluiten bij een grootverbruik meetbedrijf. Kenter is zo’n meetbedrijf.

Wat doet het meetbedrijf voor u?

Het meetbedrijf is verantwoordelijk voor de opname van de meterstanden en de verbruiken van uw elektriciteits- en/of gasmeter en geeft deze door aan uw netbeheerder. De netbeheerder geeft deze informatie vervolgens door aan uw leverancier, zodat de verbruiken aan u gefactureerd kunnen worden.

Uw meetbedrijf plaatst, onderhoudt en repareert ook uw elektriciteits- en/of gasmeter. Alleen een erkend meetbedrijf, zoals Kenter, mag de meterstanden en de verbruiken opnemen en reparaties aan uw meetinstallatie uitvoeren.

Wat doet de netbeheerder voor u?

De netbeheerder legt kabels en leidingen aan en beheert het energienetwerk in uw regio. Bovendien zorgt de netbeheerder voor het transport van elektriciteit en gas. De netbeheerder zorgt er zo voor, dat de energieleverancier de energie bij u kan leveren. U kunt niet zelf voor een netbeheerder kiezen, omdat er voor iedere regio wettelijk is vastgesteld wie daar de beheerder is. U kunt dus alleen van netbeheerder wisselen door te verhuizen naar een andere regio.

Wat doet de energieleverancier voor u?

Een energie leverancier levert de energie die u thuis of in uw bedrijf gebruikt. Een leverancier koopt deze energie in bij producenten of tussenhandelaren of produceert het zelf. De leverancier biedt elektriciteit en/of gas aan de klanten. U kunt zelf uw leverancier kiezen en u kunt ook wisselen van leverancier.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partij die snel en gemakkelijk voor u de meetdienst regelt? Dan ben u bij Kenter aan het juiste adres.